Solidarność z Kościołem

okładka

W 2003 roku Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej wydrukowało pracę zbiorową pod redakcją Ewy Kuberny pt. „Solidarność z Kościołem”. Publikacja dedykowana jest Ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. Omawia współpracę Jego Ekscelencji ze społecznością Stalowej Woli i regionu w latach 1980-1991.
Praca do nabycia w Wydawnictwie Diecezji Sandomierskiej; tel. 015/ 832 31 92; marketing@wds.pl.

Kapelani Solidarności

okładka

W 2005 roku, Oficyna Wydawnicza RYTM wydała pierwszą część publikacji autorstwa Mateusza Wyrwicha pt. Kapelani Solidarności 1980-1989. Jeden z rozdziałów zatytułowany „Kapłan z ludu wzięty” (strony 79-99) poświęcony jest osobie i działalności Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego.
Oficyna Wydawnicza RYTM (ul. Górczewska 8; 01-180 Warszawa; tel. 022/ 631-77-92; e-mail:dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl)

rozdzial
skok do góry

Biskup Solidarności

okładka

Ukazało się właśnie długo oczekiwane przez rodaków w Polsce i za granicą pierwsze opracowanie książkowe życia i działalności ks. bp. Edwarda Frankowskiego pt. "Biskup Solidarności Edward M. Frankowski". Jej autorami są Joanna i Bogusław Kopaczowie.

Ksiądz biskup jest rówieśnikiem Stalowej Woli - największej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego powstałego w 1937 r. - w której został proboszczem przed 40 laty. W zamierzeniach władz komunistycznych miało być to wzorcowe miasto socjalistyczne. "Pracowali w nim jednak opatrznościowi kapłani, którzy jednoczyli ludzi, dając odwagę i nadzieję" - piszą autorzy książki, dodając, że "największą rolę w zmaganiach z władzą odegrał ks. bp Edward Frankowski. Przez 25 lat pracy ten kapłan pomagał ludziom przemieniać wolę na stalową. (...) wykazywał hart ducha i konsekwencję w posłudze ewangelizacyjnej, w trosce o godny byt mieszkańców, o zachowanie wartości katolickich i narodowych".

cały dokument w postaci pdf
artykuł o książce

skok do góry

Pamiątkowy Tom Studiów Sandomierskich

okładka

Pod koniec 2007 roku Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej wydrukowało Jubileuszowy Tom Studiów Sandomierskich „dedykowany Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu z okazji 70-lecia urodzin i 15-lecia posługi w diecezji sandomierskiej jako wyraz głębokiego szacunku i wdzięczności za wybitne dokonania na polu duszpasterskim i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem zasług w walce ze zniewoleniem komunistycznym”.
Zawartość zeszytu: http://www.sandomierz.opoka.org.pl/czasop/studia.php#02
Studia Sandomierskie, Tom XIV 2007, zeszyt 2-4 do nabycia w Wydawnictwie Diecezji Sandomierskiej; ul. Żeromskiego 6; 27-600 Sandomierz; tel. 015/ 832 27 08; marketing@wds.pl.

Dokument pamięci i uznania

Uroczystość wręczenia jubileuszowej księgi periodyku „Zeszyty Sandomierskie” pod redakcją ks. dr. hab. Bogdana Stanaszka ks. dr. bp. Edwardowi Frankowskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin i 15. rocznicy pracy duszpasterskiej w diecezji sandomierskiej miała miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w dniu 20 grudnia br. Księgę dedykowano ks. biskupowi jubilatowi jako wyraz głębokiego szacunku i wdzięczności za wybitne dokonania na polu duszpasterskim i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w walce ze zniewoleniem komunistycznym.

Wręczenia księgi przez ks. bp. prof. dr hab. Andrzeja Dzięgę, ordynariusza diecezji sandomierskiej, poprzedził wykład ks. dr. hab. Bogdana Stanaszka pt. ”Zdecydowany przeciwnik ustroju...Władze państwowe wobec ks. bp. Edwarda Frankowskiego w Stalowej Woli”. Jak podkreślił ks. doktor, dwadzieścia lat toczyła się walka władz PRL ze „zdecydowanym – jak oceniono ks. Edwarda Frankowskiego w dokumentach esbeckich – przeciwnikiem ustroju. Funkcjonariusze bezpieki zniszczyli sześć tomów akt sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Czarny”, wymierzonej w ks. Edwarda Frankowskiego, oskarżanego o „prowadzenie wrogiej działalności godzącej w ustrój i interes PRL”. Zachowały się materiały z Wydziału do Spraw Wyznań UW w Tarnobrzegu oraz nieliczne akta SB z 1980 r., które pozwalają na częściowe odtworzenie działań podejmowanych przez władze państwowe wobec ks. bp. Edwarda Frankowskiego. W starciu władz PRL z ks. Edwardem Frankowskim i gromadzącymi się wokół niego robotnikami, domagającymi się przywrócenia swobód obywatelskich i reaktywowania „Solidarności”, zwyciężył Chrystus. Ks. Frankowski otrzymał nominację papieską na biskupa. Zwyciężyła też Polska, ponieważ rozpadł się system komunistyczny – stwierdził mówca. Laudację wygłosił ks. bp Andrzej Dzięga. Jak na wstępie zaznaczył, spotkać Człowieka to jedna z najtrudniejszych, ale i najważniejszych spraw w życiu. Myśląc o ks. bp. Edwardzie Frankowskim, bardzo wiele osób może powiedzieć: spotkałem Człowieka: koledzy i profesorowie z okresu studiów, mieszkańcy Stalowej Woli, członkowie „Solidarności” Ziemi Sandomierskiej, ks. abp Ignacy Tokarczuk, z którym ks. biskup najściślej współpracował, kapłani, którym był duszpasterzem, przyjacielem, powiernikiem w trudnych sprawach. Dzięki ks. biskupowi wiele osób i spraw duszpasterskich i innych, o profilu religijno-społecznym, w tym o profilu akademickim, uzyskało nowy walor i nowe doświadczenie. - Osobiście przeżyłem doświadczenie ostatnich pięciu lat: spotkałem człowieka w osobie ks. biskupa głęboko przeżywającego swoje kapłaństwo i biskupstwo w Kościele pielgrzymującym przez Polską Ziemię. Chyba dlatego Człowiek ten funkcjonuje tak skutecznie./../ Niech ta księga stanie się jeszcze jednym dokumentem pamięci, uznania, życzliwości i prośby do Boga, by to nasze doświadczenie, ujęte w słowa: „spotkaliśmy Człowieka”, trwało po najdłuższy czas – podkreślił ks. biskup ordynariusz

Alicja Trześniowska

skok do góry

Zdecydowany przeciwnik ustroju ...

okładka

- Bez determinacji robotników i księdza Edwarda Frankowskiego „zdecydowanego przeciwnika ustroju i władz PRL” (ocena sformułowana przez komunistów w 1988 r.) Stalowa Wola nie zaistniałaby tak mocno na opozycyjnej mapie Polski. Najważniejsza była konsekwencja księdza biskupa, jego związek z robotnikami i autorytet, na który sobie zapracował – ludzie stali za nim murem – powiedział ksiądz profesor Bogdan Stanaszek podczas prezentacji książki „Zdecydowany przeciwnik ustroju... Władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego.” Spotkanie z licznym udziałem ludzi „Solidarności” odbyło się w auli Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli 14 lutego 2008 r.

Książkę wybitnego znawcy dziejów Kościoła w PRL, napisaną dzięki dokładnej kwerendzie ocalałych dokumentów opublikowało Sandomierskie Wydawnictwo Diecezjalne. – Najbardziej przetrzebiono akta SB – stwierdził ks. prof. B. Stanaszek – Zniszczono teczkę personalną ks. Frankowskiego i teczkę parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Zniszczono sześć tomów akt sprawy o kryptonimie „Czarny”, z rozpracowania operacyjnego ks. Frankowskiego, prowadzonego od 1980 aż do 1989 r. Szczęśliwie zachowała się część dokumentów z inwigilacji ks. Frankowskiego z lat 70, przechowywana w rzeszowskim IPN. Udało się odnaleźć akta Wydziału ds. Wyznań dotyczące parafii, dalekopisy KW PZPR wysyłane do Warszawy i meldunki operacyjne Wydziału IV KW MO w Tarnobrzegu z 1980 r. Zaledwie strzępy ocalałe od zniszczenia pozwalają jednak na zrozumienie metod walki z ks. Frankowskim. Analiza dokumentów pokazuje frustrację funkcjonariuszy, którzy nie potrafili sobie poradzić z niezłomnym duszpasterzem. Trzeba pamiętać, że gra toczyła się o wysoką stawkę, a funkcjonariusze SB byli zdeterminowani. Los księdza Jerzego Popiełuszki wyraźnie pokazuje, do czego byli zdolni. Gdyby nie rozgłos związany z procesem sprawców tej zbrodni, księdza Frankowskiego mógł spotkać taki sam los.

- Stalowa Wola nigdy nie powinna być laicka i komunistyczna. Mieszkańcy zawsze chcieli mieć stalową wolę budowania życia w prawdzie i wolności – powiedział biskup Edward Frankowski, dziękując społeczności miasta za solidarność z Kościołem – Bez komunizmu Stalowa Wola byłaby dziś potężnym ośrodkiem przemysłowym, o wielkiej dynamice rozwojowej, nie mniejszej niż podobne ośrodki na zachodzie Europy. Bez komunizmu zrealizowalibyśmy wspaniały plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Stąd w Stalowej Woli nawiązaliśmy do budowy COP, dając solidne podwaliny pod budowę tworzonej dla młodego pokolenia katolickiej uczelni. Zainwestowaliśmy w młode pokolenie, które jest nadzieją Ojczyzny i wiosną Kościoła. /bk/

Zobacz też - informacja w TVP Rzeszów http://ww6.tvp.pl/400,20080215658922.strona

skok do góry

W służbie najwyższych wartości

okładka

"Jego życie to służba i świadectwo" to tytuł nowej książki o ks. bp. dr. Edwardzie Frankowskim, wydanej z okazji czterdziestolecia jego pracy dla Stalowej Woli, miasta, któremu Jego Ekscelencja poświęcił najwspanialsze lata swego kapłańskiego życia, oraz piętnastolecia ofiarnej posługi w diecezji sandomierskiej. Książka jest zbiorem artykułów i wypowiedzi z sesji poświęconej księdzu biskupowi, wydanych pod redakcją prof. dr. hab. Jana Konefała, prodziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, wyrazem uznania i wdzięczności społeczności KUL, przyjaciół, mieszkańców i władz miasta.

spis treści

Autorami opublikowanych wypowiedzi są m. in.: ks. abp Ignacy Tokarczuk, którego ks. bp Edward Frankowski był najlepszym uczniem, ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, biskup, ordynariusz sandomierski, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor KUL, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli, prof. dr hab. Adam Biela i inni znakomici naukowcy, przedstawiciele IPN, "Solidarności", władz samorządowych. Ukazują oni bogaty dorobek duszpasterski i społeczny księdza biskupa, gorliwego nauczyciela, niezwykłego i ofiarnego kapłana, nadzwyczaj odważnego i żarliwego pasterza "przedłużającego w biskupiej służbie dzieło Chrystusa w trudnym okresie polskiej historii", jak stwierdził ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, w okresie komunizmu i transformacji ustrojowej. Zasiew ewangelicznego ziarna na polskiej ziemi, jakiego dokonał, przekroczył granice diecezji i Ojczyzny. Wspierał też ks. bp Edward Frankowski Radio Maryja, rozumiejąc, jak wielkie znaczenie ma jego działalność w dziele duszpasterskim i integrowaniu Narodu.

Autorzy wspominają wiele inicjatyw religijnych, patriotycznych, społecznych, kulturowych ks. bp. Edwarda Frankowskiego, wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli i budowniczego świątyń, organizatora kolejnych parafii w tym mieście, duszpasterza ludzi pracy, twórcy i dyrektora Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, duchowego opiekuna Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej i "Solidarności". Podkreślają, że miasto zawdzięcza księdzu biskupowi zorganizowanie środowiska robotniczego skupiającego się wokół lokalnego Kościoła i jego duszpasterzy, nadanie Stalowej Woli charakteru miasta akademickiego, stworzenie materialnego zaplecza do funkcjonowania katolickiego uniwersytetu, budowanie społecznych więzi wśród mieszkańców miasta i diecezji. Część materiałów rzuca światło na stosunek władz PRL do ks. bp. Edwarda Frankowskiego, które uznały go za jednego z najbardziej niebezpiecznych i "wrogich" wobec systemu socjalistycznego duchownych. Władze miejskie chciały usunąć obrońcę ludzi pracy z miasta. Działalność księdza biskupa była inwigilowana przez SB, o czym świadczą meldunki operacyjne Wydziału IV KW MO w Tarnobrzegu z 1980 roku.

Szczególnie rozbudowany jest dział zatytułowany "Fascynacje katolicką nauką społeczną", w którym ksiądz biskup przedstawiony jest jako zaangażowany społecznie socjolog religii. Podkreślone zostały działania księdza biskupa ukierunkowane na formację, wychowanie, nauczanie wielu młodych pokoleń, a także jego wkład w rozwój idei powszechnego uwłaszczenia w Polsce. Z kart książki wyłania się portret księdza biskupa - człowieka odważnego, bezkompromisowego, o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, wrażliwego na drugiego człowieka, mającego dar przyciągania wiernych do wspólnego działania i wielkiego patrioty. Zdaniem autorów, owoce działalności ks. bp. Edwarda Frankowskiego powinny stać się przedmiotem głębokiej, wieloaspektowej i wnikliwej refleksji.

Alicja Trześniowska

Książkę można będzie nabyć w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, tel. (015) 644 04 00 oraz w Księgarni "Naszego Dziennika": w Warszawie, al. Solidarności 83/89 (w pobliżu placu Bankowego), tel. (22) 850 60 20; e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl i w Krakowie, ul. Starowiślna 49, 31-038 Kraków, tel. (12) 431 02 45 (możliwość realizacji zamówień telefonicznych); e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl

skok do góry

Walczyć? Buntować się? A może po prostu odpuścić?

Opozycjoniści z rejonu byłego województwa tarnobrzeskiego na temat swoich działań w PRL-u i ich konsekwencji.

dokument w postaci pdf

praca konkursowa Joanny Pochroń; opiekun naukowy mgr Dariusz Bożek (za zgodą autorki i opiekuna)

skok do góry

Dzieło Solidarnych

okładka

link do wydawnictwa
spis treści w postaci pdf
skok do góry

Źródła przepowiadania w nauczaniu Księdza Biskupa

Fragmenty pracy magisterskiej napisanej na seminarium z Homiletyki pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Kidy

dokument w postaci rtf

fragmenty pracy magisterskiej umieszczono za zgodą autora

skok do góry