Honorowe obywatelstwo gminy Radomyśl

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Frankowski honorowym obywatelem gminy Radomyśl nad Sanem

W Woli Rzeczyckiej, jak co roku w dniu 3 maja - uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 MAJA rozpoczęła uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym w Parafii Wola Rzeczycka. Każdego roku mieszkańcy spotykają się, aby uczcić tę wyjątkową w naszej historii datę. Od kilku lat miejscowy Proboszcz Parafii Wola Rzeczycka – Ksiądz Marcin Hejman oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich tegoż sołectwa, organizują w tym dniu uroczystości, które poza przypomnieniem owych historycznych faktów mają na celu umożliwienie rodzinom wspólnie i przyjemnie spędzenia wolnego czasu.

W tym roku obchody majowej rocznicy przybrały szczególnie uroczysty charakter, bowiem podczas uroczystości zostało wręczone Nadanie Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. Honorowe Obywatelstwo Gminy Radomyśl nad Sanem zostało nadane Jego Ekscelencji uchwałą Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2007 roku, a jego uzasadnienie brzmiało:

„W imieniu społeczności Gminy Radomyśl nad Sanem mamy zaszczyt uznać za Honorowego Obywatela Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. Ksiądz Biskup urodzony na naszej ziemi, najmłodsze lata spędził w parafii Wola Rzeczycka, gdzie dorastając kształtował swój charakter. Będąc kapelanem solidarności dał się poznać jako nieustraszony działacz ruchu „solidarnościowego". Zasłużony w walce ideologicznej z reżimem komunistycznym, silnie zaangażowany w walkę o wolność, a zatem o podstawową przesłankę godności człowieka. Niestrudzony propagator idei patriotyzmu, wolności człowieka, twórca etosu „ludzi pracy". Swoim postępowaniem dał i daje przykład jak można krzewić postawę patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Był jednym z inicjatorów i założycieli Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, przez co umożliwiono odbywanie studiów na tej uczelni również mieszkańcom naszej gminy. Dziś dumni jesteśmy, że nasz rodak dokonał tak wiele dla Polski oraz naszej lokalnej społeczności, uznając Jego zasługi wdzięczni jesteśmy za wszystkie dokonania Jego Ekscelencji.”

cały dokument w postaci pdf
skok do góry

70 rocznica urodzin

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli
Prezydent Miasta Stalowa Wola Andrzej Szlęzak
Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystą sesję naukową pod tytułem

BISKUP SOLIDARNOŚCI EDWARD M. FRANKOWSKI

Honorowym patronatem sesję objęli:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
Prezydent Miasta Stalowa Wola Andrzej Szlęzak

Sesja organizowana jest w ramach obchodów 15-lecia posługi w diecezji sandomierskiej,
40-lecia pracy duszpasterskiej w Stalowej Woli oraz 70-rocznicy urodzin J.E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego – Biskupa Pomocniczego Diecezji Sandomierskiej

odbędzie się 15 października 2007 roku (poniedziałek) w Auli WZNoS KUL im. NSZZ „Solidarność” przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli

Moderatorzy Spotkania – Joanna Kopacz, prof. dr hab.Jan Konefał – Prodziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

Program:

9.00 Otwarcie sesji i powitanie gości – ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli
9.15 Słowo J.E. Ks. Biskupa prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej
Odznaczenie Jubilata Medalem „Za zasługi dla KUL” przez J.M. Ks. Prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
9.30 Słowo J.E. Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – długoletniego Ordynariusza Diecezji Przemyskiej
Słowo Jubilata J.E. Ks. dr Biskupa Edwarda M. Frankowskiego

9.45 Wystąpienie Franciszka Zaborowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Stalowa Wola
10.00 Rys biograficzny Ks. Biskupa Jubilata – o.dr Oktawian Roman Jusiak OFM – KUL Lublin
10.15 Posługa w Kościele przemyskim: pierwsze wikariaty w Hyżnem i Jaśle – ks. Jerzy Warchoł – Dziekan Dekanatu Stalowa Wola Płd
10.30 Tworzenie parafii Stalowa Wola Południe i probostwo w parafii św. Floriana w Stalowej Woli – ks. Jan Kozioł – Dziekan senior Dekanatu Stalowa Wola Płd
10.45 Kościół jako wspólnota wspólnot – ks. mgr lic. Edward Madej – Proboszcz Bazyliki MBKP w Stalowej Woli
11.00 Współpraca grup społecznych i zawodowych z parafią Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli – Andrzej Kaczmarek – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”
11.15 Inwigilacja Księdza Edwarda Frankowskiego przez Służbę Bezpieczeństwa w 1980 roku – ks. dr hab. Bogdan Stanaszek – KUL Lublin, WSD Sandomierz
11.30 Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego – Mariusz Krzysztofiński – IPN Rzeszów
11.45 Przerwa na kawę 12.15 Działanie wyrasta z dojrzałej świadomości – o.prof. dr hab. Leon Dyczewski – Kierownik Katedry Socjologii Kultury – KUL Lublin
12.30 Wspomnienia – prof. dr hab. Stanisław Litak – KUL Lublin
12.45 Młodzież w trosce Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego – dr Wanda Wawro – KUL Lublin
13.00 Budowa ośrodka akademickiego w Stalowej Woli – prof. dr hab. Piotr Kryczka – Kierownik Katedry Socjologii Rodziny i Wychowania – KUL Lublin
13.15 Posługiwanie pasterskie biskupa Edwarda Frankowskiego w latach 1989-2007 – ks. dr hab. Zdzisław Janiec – Kierownik Katedry Liturgiki Pastoralnej – KUL Lublin
13.30 Wkład J. E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego w dzieło powszechnego uwłaszczenia – prof. dr hab. Adam Biela – Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania – KUL Lublin
13.45 Biskup Edward Frankowski jako socjolog religii – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański– Kierownik Katedry Socjologii Moralności i Katedry Socjologii Religii – KUL Lublin
14.00 Pasterska posługa Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego w kontekście Katolickiej Nauki Społecznej – o. dr Oktawian Roman Jusiak – KUL Lublin
14.15 Ksiądz Biskup Edward Frankowski jako twórca i dyrektor Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli – ks. prof. dr hab. Marian Wolicki - Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli
14.30 Występ ZPiT „Racławice” KDK ARKA im. św. Królowej Jadwigi pod dyrekcją dr Ewy Sęk
15.00 Zamknięcie sesji: adresy, powinszowania, życzenia
18.00 Nabożeństwo Różańcowe za Ks. Biskupa Jubilata w Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli
18.30 Msza św. w Bazylice z udziałem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Dzięgi – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jubilata Edwarda Frankowskiego W czasie Mszy św. poświęcenie sztandaru KZ NSZZ „Solidarność” Zakład Kuźnia Matrycowa

Informacja

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, na wniosek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół KUL, uchwałą z dnia 28 czerwca 2007 roku, na podstawie Statutu KUL Jana Pawła II § 11 ust. 3 przyznał Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Medal „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” w dowód uznania za ofiarną działalność na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Uroczyste odznaczenie nastąpi 15 października 2007 roku o godz. 9.30, podczas sesji naukowej „Biskup Solidarności Edward M. Frankowski” organizowanej na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6.

skok do góry

Medal "za dzieło apostolstwa"

Ponad 10 tysięcy osób uczestniczyło 17 czerwca 2006 w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na zakończenie, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej, prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko odczytała Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Pani Jasnogórskiej.

Dzień wcześniej, w Sali Papieskiej sanktuarium, spotkało się ok. 300 delegatów stowarzyszenia, którzy uroczystą konferencją uczcili 10. rocznicę odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce.

Z tej okazji Halina Szydełko wręczyła medale „Za Dzieło Apostolstwa” osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju stowarzyszenia. Medale otrzymali: Prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp, ks. bp Piotr Jarecki – pierwszy krajowy asystent kościelny AK, ks. bp Edward Frankowski, ks. prał. Stefan Schudy - organizator I Ogólnopolskiego Kongresu AK oraz Paula Bignardi – koordynator Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, Krystyna Mochlińska – wieloletnia prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Londynie i Jan Stefanek – prezes Zarządu KIAK poprzedniej kadencji.

cały dokument w postaci pdf
skok do góry

Konsekracja biskupia

W świątyni pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, konsekrowanej w 1973 r. przez ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę, gdzie cześć odbiera łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia - Królowej Rodzin, 5 marca, br. miała miejsce podniosła uroczystość, podczas której sakrę biskupią przyjął ks. prał. Edward Frankowski, proboszcz tejże parafii i duszpasterz stalowowolskich robotników, którego Ojciec Św. Jan Paweł II mianował biskupem tytularnym Tigamibena i skierował do pomocy bp. Ignacemu Tokarczukowi, pasterzowi Kościoła przemyskiego.


cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf

materiały udostępnił Stanisław Krupka

skok do góry

Tytuł honorowego członka NSZZ "Solidarność"

Zgodnie z uchwałą Nr 28/III/94 Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa Wola S.A. Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska wnosi do Prezydium Komisji Krajowej o wszczęcie procedury nadania tytułu "HONOROWY CZŁONEK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"" księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu oraz pośmiertnie księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Mają oni ogromny wkład w dzieło budowy i zachowania dziedzictwa "Solidarności". Posiadają zasługi przy organizacji struktur związkowych NSZZ "Solidarność".

cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf

materiały udostępnił Stanisław Krupka

skok do góry

Tytuł honorowego obywatela Stalowej Woli

Kiedy przed przeszło 20 laty rozpoczynał kapłańską posługę w Stalowej Woli, ta witała go chłodno. Trudny jak zawsze początek, dla młodego księdza, urodzonego w pobliskiej Rzeczycy, był szczególnie ciężki. Zdarzały się wtedy głodne dni i noce czuwania w jakiejś stodole. Już wówczas władza obawiała się jego wpływu na kreowanie postaw, które na zawsze miały być socjalistyczne. Zbyt mocno jednak wkomponował swe duszpasterskie posłanie w potrzeby parafii i zerwanie tej symbiozy stało się praktycznie niemożliwe. Władzy pozostały tylko metody fałszu i zastraszenia. I to udało mu się zwyciężyć, a gdy świętował pomyślne zakończenie budowy stalowowolskiej uczelni, decyzją zwierzchników Kościoła powołany został do stolicy biskupiej w Sandomierzu. Odszedł z tego miasta, ale pozostawił po sobie olbrzymi dorobek, który chyba najlepiej określił Lech Wałęsa w telegramie z marca 89 roku: Stalowa Wola jest miastem, którego mieszkańcy dali świadectwo prawdzie (...). Jeżeli mamy dziś w Polsce więcej swobód to również dzięki Stalowej Woli, a także dzięki księdzu biskupowi Frankowskiemu.

cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf

materiały udostępnił Stanisław Krupka

skok do góry

Medal »Polonia mater nostra est«

Komunikat prasowy w sprawie odznaczenie J.E. Bp-a E. Frankowskiego orderem "Polonia Mater Nostra Est" - Polska Matką naszą jest...

Z wielką radością pragniemy oznajmić, że Ks. Bp Edward Marian Frankowski został odznaczony orderem "Polonia Mater Nostra Est". Order ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Narodu i Państwa Polskiego.

Uroczystość wręczenia orderów z okazji 210 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Roku Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i Roku Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się w sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie dnia 30 kwietnia 2001r.

cały dokument w postaci pdf
cały dokument w postaci pdf

materiały udostępnił Stanisław Krupka

skok do góry

Biografia Księdza Biskupa

okładka

Ukazało się właśnie długo oczekiwane przez rodaków w Polsce i za granicą pierwsze opracowanie książkowe życia i działalności ks. bp. Edwarda Frankowskiego pt. "Biskup Solidarności Edward M. Frankowski". Jej autorami są Joanna i Bogusław Kopaczowie.

Ksiądz biskup jest rówieśnikiem Stalowej Woli - największej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego powstałego w 1937 r. - w której został proboszczem przed 40 laty. W zamierzeniach władz komunistycznych miało być to wzorcowe miasto socjalistyczne. "Pracowali w nim jednak opatrznościowi kapłani, którzy jednoczyli ludzi, dając odwagę i nadzieję" - piszą autorzy książki, dodając, że "największą rolę w zmaganiach z władzą odegrał ks. bp Edward Frankowski. Przez 25 lat pracy ten kapłan pomagał ludziom przemieniać wolę na stalową. (...) wykazywał hart ducha i konsekwencję w posłudze ewangelizacyjnej, w trosce o godny byt mieszkańców, o zachowanie wartości katolickich i narodowych".

cały dokument w postaci pdf
artykuł o książce

skok do góry

"Pater Urbis" - Ojciec Miasta Stalowa Wola

19 września 2008 roku Rada Miasta Stalowa Wola podjęła uchwalę o ustanowieniu w Stalowej Woli nowego, najwyższego rangą odznaczenia pod nazwą „Pater Urbis” (Ojciec Miasta) oraz o wyróżnieniu tym odznaczeniem: pośmiertnie ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dra Edwarda Frankowskiego. Wręczenie odznaczeń planowane jest na 11 listopada 2008 roku podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 70 Rocznicy założenia Miasta Stalowa Wola.

pismo

skok do góry

Fundacja "Serce bez granic"

Fundacja im. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” powstała w diecezji sandomierskiej. Ks. kardynał bliski jest sandomierskiej wspólnocie diecezjalnej, gdyż z niej pochodził. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w rodzinnym mieście wielkiego misjonarza z Zambii, w Majdanie Królewskim w dniu 26 marca br. W dniu 23 kwietnia br. ustalony został zarząd i statut fundacji, który uroczyście podpisali fundatorzy: ks. bp ordynariusz Andrzej Dzięga, Ks. bp Edward Frankowski, ks. prałat Władysław Włodarczyk, ks. Marek Dziuba, odpowiedzialny za Papieskie Dzieła Misyjne w diecezji, ks. Marek Flis, starosta kolbuszowski Bogdan Romaniuk i Dariusz Bździkot. Fundatorzy podjęli w ten sposób myśl statutu ks. kardynała o utworzeniu fundacji naukowo-wychowawczej w jego dobrach z 1931 r. Celem fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, a zwłaszcza działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, rozwoju społeczeństw międzynarodowych w duchu tolerancji, z poszanowaniem światopoglądu, wyznania, przekonań każdego człowieka bez względu na narodowość czy status społeczny, aby tworzyć warunki równych szans na drodze rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego, kulturowego i religijnego. Fundatorzy pragną też wspierać organizacyjnie i finansowo działania mające na celu ochronę oraz rekonstrukcję budynków, budowli i innych dóbr kultury, w tym również dóbr kultury sakralnej. M. in. zamierzają zorganizować i sfinansować rekonstrukcję pałacu rodowego rodziny Kozłowieckich, usytuowanego w Hucie Komorowskiej jako centrum naukowo-szkoleniowe, z wykorzystaniem jego pomieszczeń pod potrzeby naukowo-wychowawcze, edukacyjne. Planują założenie Diecezjalnego Centrum Misyjnego i wspieranie środowisk misyjnych działalnością formacyjną, opieką medyczną, rehabilitacyjno-wypoczynkową. Utworzą też w tym miejscu Izbę Pamięci ks. kardynała Adama Kozłowieckiego, patrona fundacji.

Alicja Trześniowska

fundacja

Wywiad "Zdobywać ludzi dla Chrystusa"
skok do góry

Pater Urbis

okładka

Niecodzienna uroczystość odbyła się w bazylice katedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli w dniu 9 listopada br. Po raz pierwszy w historii miasta, z okazji jubileuszu 70. rocznicy jego założenia w ramach COP-u oraz Święta Niepodległości, nowo ustanowionym odznaczeniem „Pater Urbis” /Ojciec Miasta/ dla osób szczególnie zasłużonych uhonorowany został pośmiertnie Eugeniusz Kwiatkowski, minister i wicepremier rządów II RP. Odznaczenie z rąk Stanisława Ciska, przewodniczącego Rady Miasta Stalowa Wola, przyjęła p. Julita Maciejewicz – Ryś, wnuczka twórcy COP-u. Medal „Pater Urbis” wręczony został również JE ks. bp. dr. Edwardowi Frankowskiemu przez Franciszka Zaborowskiego, wiceprezydenta Stalowej Woli. Ksiądz biskup był proboszczem parafii konkatedralnej w latach 1967 - 1992, duszpasterzem ludzi pracy, społecznikiem, duchowym opiekunem „Solidarności”, budowniczym świątyń, organizatorem kilku parafii w mieście, twórcą katolickiej uczelni. Był i nadal jest postrzegany jako czołowy lider procesu przekształcania polskiego społeczeństwa od totalitaryzmu do świadomej zbiorowości obywatelskiej,

cały dokument w postaci pdf

Alicja Trześniowska

skok do góry

Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"

Biskup Edward Frankowski uhonorowany tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

aula

aula

12 listopada 2008 r. podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli ks. bp dr Edward Frankowski został uhonorowany tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Honorowy tytuł Ekscelencji wręczył w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Jacek Smagowicz – członek Prezydium KK.

- Biskup Edward Frankowski jest Biskupem Solidarności dla całej Polski – powiedział Jacek Smagowicz podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbywało się w auli im. NSZZ „Solidarność” Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W swym wystąpieniu J. Smagowicz wspominał przyjazdy do Stalowej Woli z ks. Kazimierzem Jancarzem z Nowej Huty i spotkania w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, organizowanym w par. Matki Bożej Królowej Polski przez proboszcza E. Frankowskiego. - Jeżeli chcemy być wolni, musimy budować na prawdzie – napominał ksiądz biskup. – Nie wyobrażam sobie „Solidarności” bez familijnej atmosfery, bo to jest wasza siła. Musicie rosnąć w siłę wewnętrzną, aby podeprzeć swoimi ramionami ciężar krzyża, włożony na naszą ojczyznę.

Honorowy tytuł dla księdza biskupa został nadany przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w październiku w Wadowicach. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił do Komisji Krajowej Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Bogusław Kopacz
rzecznik medialny
Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska
NSZZ „Solidarność”

skok do góry

Promocja książki "Niezłomni..." - t. 2- 26 luty 2009

Ukazał się drugi tom serii: "Niezłomni"

okładka

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM, pod redakcją ks. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała, ukazał się drugi tom serii: "Niezłomni", prezentujący sylwetki osób duchownych i świeckich, które w zdecydowany sposób opierały się działaniom komunistycznej dyktatury, mimo ich trwającego latami inwigilowania, podsłuchiwania, śledzenia i represjonowania, otoczenia agenturą. Autorami książki są pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Pierwszym tom, zatytułowany: "Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich", stanowił wprowadzenie dotyczące represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1990 oraz ukazywał metody, środki i formy pracy operacyjnej UB - SB, skierowane przeciwko tej instytucji i duchowieństwu. Przedstawiono w nim również sylwetki ordynariuszy: kard. Henryka Gulbinowicza z archidiecezji wrocławskiej i abp. Ignacego Tokarczuka z archidiecezji przemyskiej, oraz biskupów Juliusza Bieńka z diecezji katowickiej i Jana Pietraszki z archidiecezji krakowskiej.
W drugim tomie, noszącym tytuł: "W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich", zaprezentowana została postać ordynariusza archidiecezji krakowskiej kard. Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), niezłomnego Księcia Kościoła, działacza charytatywnego, społecznika, przywódcy Kościoła i jednego z przywódców narodu po wybuchu II wojny światowej, pod nieobecność w kraju prymasa Hlonda. Autorzy przypominają, że kardynał związany był z działalnością niepodległościową, utrzymywał bliskie kontakty z podziemiem, współpracował z rządem polskim na uchodźstwie, zabiegał u hitlerowców o uwolnienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspomagał więźniów obozów koncentracyjnych,. Po wojnie mocno zaangażował się w odbudowę państwowości polskiej, odważnie protestował przeciwko prześladowaniom Kościoła oraz bronił represjonowanych żołnierzy podziemia i duchownych.
Kolejne karty książki przedstawiają sylwetkę bp. Pawła Latuska z diecezji opolskiej (1910-1973), który poświęcił swe życie w służbie Kościoła śląskiego, m. in. jako rektor Katolickiego Instytutu Naukowego, a następnie Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 1950-1951 był więziony i męczony przez bezpiekę w czasie przesłuchań za udzielenie pomocy kapłanowi poszukiwanemu przez UB. Przywołano też pamięć o bp. Franciszku Musielu (1915-1992) z diecezji częstochowskiej, wytrwałym obrońcy Kościoła, nieugiętym w głoszeniu prawdy, bezkompromisowym w ocenie rządów komunistycznych w Polsce. Poczet "niezłomnych" zamyka bp Edward Frankowski z diecezji sandomierskiej, dr nauk społecznych, wybitny kaznodzieja, rekolekcjonista, "Biskup Solidarności", lider przemian demokratycznych w kraju, uhonorowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdej z tych niezłomnych postaci duchownych poświęcono wstęp biograficzny, materiał źródłowy, sporządzony głównie przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji i uzupełniony o dokumenty wytwarzane przez administrację państwową. Załączono też aneksy z informacjami dotyczącymi przebiegu służby funkcjonariuszy zaangażowanych w działania przeciwko tym duchownym oraz bibliografię. Materiał zdjęciowy przybliża sylwetki bohaterów tego opracowania, ale także pokazuje twarze funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy ich inwigilowali i represjonowali, co pozwoliło - jak napisali we wstępie autorzy monografii - na zdjęcie zasłony anonimowości z aparatu represji i ukazanie jednostkowej odpowiedzialności konkretnych osób za działania prowadzone przez komunistyczną bezpiekę.
Promocja drugiego tomu serii "Niezłomni" odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w czwartek 26 lutego o godz. 11.

Alicja Trześniewska

Materiały udostępnione przez Konferencję Episkopatu Polski

skok do góry

"20. rocznica sakry biskupiej"

sakra biskupia

20. rocznica otrzymania sakry biskupiej przez bp. Edwarda Frankowskiego stała się szczególną okazją do wspólnej modlitwy i dziękczynienia zanoszonego do Boga w sandomierskiej bazylice katedralnej 5 marca 2009 roku. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Biskup Jubilat, zaś koncelebrowali abp Andrzej Dzięga, bp Stanislav Stolárik z Koszyc na Słowacji oraz ponad 80 kapłanów: przedstawiciele kapituł, wychowawcy i profesorowie Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej i księża z diecezji.

W homilii abp Andrzej Dzięga, stwierdził, że człowiekowi jest nieustannie potrzebne słowo nadziei. Słowo nadziei niesie Chrystus przez posłannictwo całego Kościoła, ale szczególnie przez kapłanów, poprzez których jest obecny w świecie. W tym miejscu abp Dzięga przywołał postać bp. Edwarda Frankowskiego, którego nazwał Biskupem Nadziei. - Patrzymy dzisiaj na postać tak pozornie niepozorną - Księdza Biskupa Edwarda. Nie góruje nad nikim, na każdego patrzy pokornie i skromnie, do każdego uśmiechnięty, a przecież jest w nim przez Chrystusa wszczepiona jakaś szczególna siła ducha. W szczególny sposób ustanowiona w przyjętym kapłaństwie, a dopełniona i zwieńczona 20 lat temu, gdy przyjął Ksiądz Biskup święcenia biskupie - mówił arcybiskup. Abp Dzięga podkreślił, że dzięki posługiwaniu bp. Frankowskiego drgnęła i ożyła Stalowa Wola, zaczęły się pojawiać kolejce świątynie oraz niosła się od Boga nadzieja na blokowiska, osiedla i hutę. - Dziękujemy Bogu za to, że takiego Ciebie dał naszemu Kościołowi (...), za 20 lat biskupiego posługiwania ewangelicznej nadziei, zasiewania nadziei i czekania na owoce nadziei ewangelicznej. Dziękujemy Bogu za ten zasiew i prosimy, niech Bóg to sprawi, aby ten zasiew trwał, kiełkował i wyrastał, by ta nadzieja ewangeliczna zakorzeniła się w każdej rodzinie i w każdym człowieku, i niech się odmieni oblicze ziemi, aby cały świat powtórzył z Tobą Księże Biskupie: "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat" - zakończył arcybiskup.

Pod koniec Mszy świętej życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożył ks. dziekan Jerzy Warchoł ze Stalowej Woli w imieniu kapłanów, a następnie przedstawiciele sióstr zakonnych, Akcji Katolickiej, młodzieży, Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" oraz burmistrz Sandomierza i marszałek województwa podkarpackiego. Wszyscy chętni wyrazy wdzięczności i słowa życzeń mogli wyrazić w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego. Biskup Frankowski podziękował wszystkich obecnym za wspólną modlitwę. Szczególne słowa wdzięczności za modlitwę i za współpracę skierował do abp. Andrzeja Dzięgi, który z woli Ojca Świętego obejmie metropolię szczecińsko-kamieńską. Następnie życzył zgromadzonym, aby przez nich Chrystus zwyciężał i królował w Ojczyźnie, diecezji i miastach, by wszędzie panowały prawda, sprawiedliwość, miłość i pokój. Wokół Jubilata licznie zgromadzili się m.in. alumni sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, goście z Koszyc na Słowacji, marszałek województwa podkarpackiego, burmistrz Sandomierza, samorządowcy, środowiska akademickie z diecezji, a szczególnie środowisko KUL ze Stalowej Woli, członkowie Akcji Katolickiej, bractwa, ruchy, stowarzyszenia, grupy modlitewne i liturgiczne, rzemiosło, przedstawiciele NSZZ Solidarność, Zespół Pieśni i Tańca "Racławice", poczty sztandarowe oraz chór katedralny, który swoim śpiewem wzbogacił liturgię.

Bp Edward Frankowski ur. 15 sierpnia 1937 roku w Kępie Rzeczyckiej, święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1961 roku w Przemyślu, 5 marca 1989 roku w Stalowej Woli przyjął sakrę i został biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, zaś po reorganizacji struktur diecezjalnych 25 marca 1992 roku biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Jego biskupim hasłem jest zawołanie "Christus vincit!".

dokument w postaci pdf

Ks. Dariusz Woźniczka

materiały udostępnił administrator strony: www.sandomierz.opoka.org.pl

A.Trześniowska - Chrystus vincit (dokument w postaci pdf)

skok do góry

Oświadczenie Bpa E. Frankowskiego w sprawie placu pod budowę kościoła na Młodyniu w Stalowej Woli

oswiadczenie

oswiadczenie

oswiadczenie

oswiadczenie

oswiadczenie

skok do góry

Wizyty w ośrodkach Caritas

W okresie bożonarodzeniowo-noworocznym ks. bp Edward Frankowski odbył wraz z ks. Bogusławem Pitucha, dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej, odbywali wizytę duszpasterską w wszystkich ośrodkach Caritas oraz placówkach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie diecezji. Inicjatywę tę podjął ksiądz biskup jako członek Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup i ksiądz dyrektor odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Radość Życia", prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej i Stację Opieki Caritas w Sandomierzu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku, Sandomierzu, Nisku oraz Janowie Lubelskim. Byli również z wizytą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu i Stalowej Woli, Ochronce dla Dzieci prowadzonej przez SS. Służebniczki Dębickie w Rudniku nad Sanem oraz Domu Dziecka, prowadzonym przez SS. Pallotynki w tej samej miejscowości, w Ochronce dla Dzieci prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez SS. Służebniczki Starowiejskie w Tarnobrzegu - Mokrzyszowie, Wspólnocie "Chleb Życia" w Zochcinie prowadzonej przez s. Małgorzatę Chmielewską, Schronisku dla Rolników prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.

dokument w postaci pdf

Alicja Trześniowska

skok do góry

50-lecie Święceń Kapłańskich 18 czerwca 2011
Niezłomny Biskup Solidarności

za zgodą autora
Alicja Trześniowska

Kapłaństwo wielkich wyzwań - wywiad

za zgodą autora
Alicja Trześniowska

Te Deum laudamus dla biskupa Edwarda Frankowskiego.
Kapłaństwo - łaska i dar Chrystusowy

za zgodą autora
Alicja Trześniowska

Jesienią 2011 roku w auli im. "Solidarności" w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia prezentowana będzie obszerna wystawa dokumentująca życie i działalność Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. Prosimy o użyczenie eksponatów na tę wystawę (konktakt: jkopacz@stalwol.pl). Serdecznie zapraszamy.

Broszura jubileuszowa

okładka

Dar Solidarności na jubileusz Biskupa Solidarności
MIŁOSIERDZIE BOŻE NADZIEJĄ DLA POLSKI I ŚWIATA


informacje na stronie diecezjalnej


skan listu

skan listu

skok do góry

Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis - wyróżnienie od Rektora KUL-u

W dniu 23 lutego 2012 roku Wydział Filozofii KUL-u Jana Pawła II zorganizował obchody 90. rocznicy śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL-u Ks. Idziego Radziszewskiego. Podczas uroczystości Rektor KUL-u Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk uhonorował Ks. Biskupa Edwarda M. Frankowskiego wyróżnieniem "Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis" (Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu).
Poniżej zamieszczamy tekst laudacji Ks. prof. S. Wilka - Rektora KUL-u przesłany z Kancelarii Rektora, a w galerii zdjęcia z uroczystości.

dokument w postaci pdf
link do plakatu z programem uroczystości
skok do góry

Bp E. Frankowski - Biskupem Seniorem Diecezji Sandomierskiej

skan listu

skok do góry

25 rocznica sakry biskupiej

srebrny jubileusz

Niestrudzony pasterz - tekst Alicja Trześniowska

Spotkanie rocznicowe z Księdzem Biskupem

skok do góry

Seminaria Naukowe na WZ KUL przed kanonizacją Jana Pawła II

Ks. Biskup Edward Frankowski z okazji zbliżajacej się kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII popularyzował w diecezji nauczanie obu papieży, a zwłaszca nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z owoców tej działalności jest m.in. cykl comiesięcznych Seminariów Naukowych organizowanych przez Prof. dra hab. Włodzimierza Dłubacza na Wydziałach Zamiejscowych KUL-u w Stalowej Woli. Pracownicy Naukowi stalowowolskich WZ KUL ubogacają się wzajemnie madrością nauczania Jana Pawła II, odkrywają nowe, dzisiaj aktualne jego wymiary oraz upowszechniają je w Środowisku Uniwersyteckim. Po kanonizacji zamyka tę serię majowe Seminarium Naukowe.I Seminarium Naukowe - 3 grudnia 2013 - "Koncepcja uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II"II Seminarium Naukowe - 21 stycznia 2014 "Rodzina w życiu społecznym i kulturze"


III Seminarium Naukowe - 4 marca 2014 "Praca i jej sens. Jana Pawła II encyklika Laborem exercens"


IV Senarium Naukowe - 1 kwietnia 2014 "Jan Paweł II o świętości"


skok do góry