herb biskupi

Konsekracja biskupa E. Frankowskiego odbyła się w Stalowej Woli - mieście, które jest symbolem woli zwycięstwa w walce z totalitaryzmem komunistycznym. Rok 1989, o którym Jan Paweł II pisze w encyklice Centesimus annus, był rokiem przemian. Konsekracja biskupa E. Frankowskiego była odczytana jako jeden z ważnych przejawów zwycięstwa Chrystusa nad strukturami zła systemu komunistycznego i dlatego w herb, jako fragment stuły, wpisana jest litera “V”, znak zwycięstwa z łacińskiego victoria. Krzyż ze znakiem stuły nawiązuje do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny (do ołtarza na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r.). Krzyż ze stułą jest symbolem zmartwychwstania Chrystusa, czyli jego zwycięstwa co ściśle wiąże się z zawołaniem biskupim: Christus Vincit – Chrystus zwycięża. (Fragment książki w przygotowaniu).